Autorské výstavy :

Brno : Galerie Lékařské fakulty, Galerie Baret, Galerie Žlutý kopec,

Nemocnice u sv. Anny - kaple, Radnice Řečkovice, knihkupectví

Academia, Galerie Kabinet KIC, Kavárna Pod hodinami

Rájec - Jestřebí knihovna, Státní zámek Lysice, Galerie Efram Mikulov

 

Účast na kolektivních výstavách :                           

Československo, SSSR, Polsko, Německo, Rakousko,

Švýcarsko, Itálie, Maďarsko, Jugoslávie, Francie, Holandsko,

USA, Japonsko, Austrálie aj.

 

Realizace :

Opona pro Lázeňské divadlo v Bad Reichenau - Rakousko,

tapiserie pro Československou expozici Expo Ósaka - Japonsko aj.